29Oct

Határok nélküli Európa

October 29, 2013 Media in Hungarian 0

KODOLÁNYISOK VILÁGA | Részletek egy nemzetközi konferenciáról

A Kodolányi János Főiskola budapesti campusán megtartott, „Az Európai Unió kilátásai: Határok nélküli Európa?” című nemzetközi konferencia előadóiról és a témáikról érdemes részletesen szólni.

Az október 25-26-ai tudományos rendezvény, amely a Kodolányi János Főiskola és a budapesti Institute for Cultural Relations Policy (ICRP) tudásközpont együttműködésével jött létre, különleges helyet foglal el a külpolitikával foglalkozó konferenciák palettáján.

A konferenciát Morauszki Csilla az Institute for Cultural Relations Policy egyik alapítója nyitotta meg. A nyitó előadást a Kodolányi János Főiskola nevében Hervainé Szabó Gyöngyvér Csc Dr. habil. tudományos rektorhelyettes, a KJF Szociális Tanulmányok Intézeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára tartotta. Előadásában a jól-lét kérdéskörét járta körül. Az előadó részletesen elemezte az Európai Unió a jól-léti mozgalmakra való hatásait és áttekintette a jól-lét koncepciójának és fő elemeinek megjelenését az EU stratégiai dokumentumaiban. A jól-lét szupranacionális megjelenése mellett a nemzeti és lokális aspektusok is terítékre kerültek. A prezentáció kiemelt figyelmet szentelt a jól-lét szerepének a megújuló állam koncepciója és a szociálpolitika vonatkozásában és rávilágított a jóléti és jól-léti állam működésének különbségeire.

A felkért előadók közül ketten is a bővítések oldaláról közelítették meg a határtalan Európa kérdéskörét. Dux László, a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi és Bővítési Főosztályának főosztályvezetője bemutatta az október 16-án megjelent Bővítési Stratégia legfőbb elemeit, majd az öt tagjelölt és három potenciális jelöltre vonatkozó legfontosabb bizottsági megállapításokat ismertette. Balázs Péter egykori magyar külügyminiszter, a CEU igazgatója szintén a Bővítési Stratégiát, illetve annak új elemeit, többek között a feltételességet állította előadása középpontjába, és a Bizottság értékelése alapján bemutatta a Nyugat-Balkán országai és Törökország által az elmúlt évben az uniós csatlakozás előkészületei terén elért haladást.

Gordan Grlić Radman, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete már visszatérő látogatója a Főiskolán megrendezésre kerülő konferenciáknak. Előadásában a határ és főként Európa határainak kiterjeszthetőségére helyezte a hangsúlyt, s természetesen érintette az EU legújabb tagállamának, Horvátországnak a lehetőségeit és helyzettét a Közösségen belül. Kiváló előadást hallhattunk Schöpflin György fideszes EP képviselőtől, akitől az EU aktuális kérdéseire és a közös európai értékekre nyerhettünk betekintést, mindezt saját tapasztalataival és történeteivel fűszerezve. Martina Maczalova, az OCEANS network regionális koordinátora, a hallgatói és oktatói mobilitást és tapasztalatcserét támogató szervezet működését, céljait, lehetőségeit mutatta be, mely különösen nagy érdeklődésre tartott számot a fiatal hallgatóság körében.

Az öt felkért előadó után a konferencia szekciókban folytatta munkáját. A szekciók különböző aspektusból közelítették meg a határtalan Európa kérdéskörét, így terítékre kerültek a Közösség gazdasági kilátásai, az EU jogi és szociális kérdései, az Unió, mint a nemzetközi rendszer globális hatalmi szereplőjének lehetőségei, és a Közösség határain túlmutató problémák is. A szekciókban tizenhét előadást hallhattunk, s az előadók, akik elsősorban fiatal, a kelet-közép-európai régiókból érkező kutatók és PhD hallgatók voltak, komoly gyakorlati eredményeket bemutató előadásokkal adtak számot kutatási eredményeikről.

A KJF részéről Dr. Zachar Péter Krisztinán a Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, Lőrinczné dr. Bencze Edit a KJF Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet igazgatója, a KJF főiskolai tanára, valamint Fehér Adrienn Johanna és Kállai Krisztina Nemzetközi tanulmányok MA szakos hallgatók tartottak előadást.

Dr. Zachar Péter Krisztián a 2010-ben, Budapesten megalapításra került és a nyolc Duna-menti ország regionális kereskedelmi és iparkamarájának vezetője által aláírt Duna Menti Kamarák Szövetségéről tartott prezentációt. Előadásában olyan érdekes kérdéseket feszegetett, mint egy makrorégió lehetőségei a gazdaság élénkítésében, vagy az eltérő fejlettségű és eltérő jogállású (uniós tagállamok és tagjelöltek) közötti együttműködés lehetőségei és korlátai.

 

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/hatarok-nelkuli-europa-117

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *