14Jan

Új kutatóközpont segíti a tudományos párbeszédet

January 14, 2013 Media in Hungarian 0

KITEKINTŐ | A 2012-ben Budapesten megalakult Institute for Cultural Relations Policy (ICRP) fő célja, hogy támogassa a kulturális kapcsolatokat, diplomáciát érintő tudományos kutatást és párbeszédet.

A kulturális kapcsolatok politikája (cultural relations policy) a nemzetközi viszonyok két aspektusából épül fel. Egyrészt a külpolitika integráns részeként a kultúrák közötti párbeszédre és a közös kulturális örökségen alapuló politikára utal, amely az államközi kapcsolatokban, a határon átnyúló regionális kapcsolatokban, valamint az államok és szubnacionális entitások együttműködésében mutatkozik meg. A nemzetközi kapcsolatokon kívül megfigyelhetők ezen politikák a többnemzetiségű anyaállamok különböző etnikai, vallási vagy kulturális csoportjainak politikai kommunikációjára, politikai gondolkodására és pártpolitikájára gyakorolt hatásában is.

E felfogás szellemében Intézetünk működése során elősegíti az államok egymás közötti viszonyainak, valamint az anyaállamok és nemzeti kisebbségeik kapcsolatának ápolását, nagy hangsúlyt helyezve az emberi jogok védelmére és elismerve a kulturális diverzitást korunk kölcsönös függőségen alapuló világában.

Az ICRP független intézetként teret biztosít diplomaták, politikai személyiségek, jövőbeli döntéshozók és fiatal értelmiségiek összejöveteleinek. Célunk, hogy kiépítsünk egy olyan online adatbázist, amely segítségére lehet a szóban forgó terület kutatóinak és az érdeklődőknek egyaránt, továbbá nyári egyetemet és nemzetközi konferenciákat szervezzünk, kötődve a kulturális, diplomáciai kapcsolatokhoz. Ennek megfelelően folyamatosan növekvő Tanácsadó Testületünk legtöbb tagja diplomata, elismert egyetemi, főiskolai professzor, valamint kutató az Európai Unió és az egész világ területéről. Magyarország földrajzi elhelyezkedése és kiváló megközelíthetősége Európa középpontjában lehetővé teszi az ICRP számára, hogy találkozópontként szolgáljon a fent említett személyek, valamint nemzetközi szervezetek, kormányok és egyéb közösségek számára abból a célból, hogy munkájukkal a kulturális kapcsolatokon és diplomácián keresztül elősegíthessék a kultúrák közötti párbeszédet.

Hisszük, hogy a kulturális és diplomáciai kapcsolatokon alapuló politika fontos tényezője a 21. századi nemzetközi politikának valamint, hogy a civilizációk közötti párbeszéd és a kulturális diplomácia a nemzetközi kapcsolatok új módszere lehet. A régiók és nemzeti kisebbségek egyre szélesebb körű szerepének elismerésével az identitáspolitikák is egyre relevánsabbá válnak. Úgy véljük, hogy ezen identitások megőrzése egyaránt lehet célunk és eszközünk abban a reményben, hogy a kulturális kapcsolatok és a kulturális diplomácia hozzájáruljanak a nemzetközi béke és stabilitás fenntartásához.

 

http://kitekinto.hu/hatter/2013/01/14/uj_kutatokozpont_segiti_a_tudomanyos_parbeszedet/#.Um_JpBD3O4E

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *