9Dec

DREAM ROAD projekt

December 09, 2020 Media in Hungarian 0

Zalatáj | A DREAM ROAD projekt – Danube Region for improved Access and eMpowerment of ROmA Development – az Interreg Duna Transznacionális Program keretében, az Európai Unió (ERFA, IPA, ENI) társfinanszírozásával valósul meg.

A 30 hónap futamidejű projektben 10 Duna régiós országból 15 projektpartner tűzte ki közös célul, hogy megoldást találjanak azokra a kihívásokra, amelyekkel a roma közösségek tagjai nap mint nap szembesülnek. Erre példa az egyenlőtlen hozzáférés, vagy a társadalmi kirekesztettség. A romák aktív részvételét megcélzó megközelítéssel, és valamennyi társadalmi szereplő bevonásával a projekt célja a látszólag áthidalhatatlan akadályok csökkentése, és a nagyobb és tartósabb hatás elérésének elősegítése. Újszerű kezdeményezések megvalósításával és széleskörű együttműködések létrehozásával javulás következik be a romák digitális, információs és funkcionális íráskészségében – ez a projekt legfőbb eredménye lesz.

A projekt időtartama 30 hónap, 2020. 07. 01-től 2022. 12. 31-ig tart. A partnerségben összesen 10 ország vesz részt: Szlovénia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Moldova és Ukrajna. A magyar oldalról két partner képviselteti magát, ezek egyike a Zalai Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A magyar partnerek részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt költségvetése összesen 2.072.267,40 Euró.

A projekt nyitókonferenciájára 2020. december 2-án, online formában került sor. Az eseményre 10 országból 65 résztvevő csatlakozott, a kedvezményezett partnerszervezetek mellett a sajtó képviselői és stakeholder szereplők is.

A rendezvényen szó volt a romák fő kihívásairól, oktatási helyzetéről, integrációs politikájukról, továbbá megosztásra került egy felmérés eredménye is, a COVID-19 világjárvány első hulláma alatt életbe lépett távoktatási rendszer tapasztalatairól is bolgár viszonylatban. Továbbá ismertetésre került több, a témához kapcsolódó jó gyakorlat egy nemzetközi projekten és hazai jó példán keresztül. Az online nyitókonferencia a sajtó kérdéseivel zárult.

http://www.zalatajkiado.hu/online_cikk/dream-road-projekt.html

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *