26Jan

Elkészült a romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről szóló tanulmány

January 26, 2021 Media in Hungarian 0

Zala.hu | A Dream Road projekt keretében elkészült a „Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány (National status, opportunity and needs assessment). Az elemzés a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye.

A tanulmány a Magyarországon élő roma közösségek egyenlőségét és társadalmi befogadását, integrációját hivatott elemezni különböző aspektusokat megvizsgálva. Ennek megfelelően a nyolc kiemelt téma előtt az általános helyzetelemzés bemutatja a hazánkban élő roma csoportokat és összetételüket. Ismertetésre kerül a romák országos lakhatási helyzete és az erre hatást gyakorló jövedelmi egyenlőtlenségük, valamint a nemzeti lakáspolitikai intézkedések is. A tanulmány prezentálja a romák foglalkoztatottsági helyzetét is, érvényesülési lehetőségeiket a munkaerőpiacon, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó iskolai végzettségük statisztikáját, továbbá szerepüket a közmunkaprogramokban. Az oktatási helyzet fejezet elemzése átfogó képet ad az oktatási intézményekben tapasztalható megkülönböztetésről, valamint a speciálisan roma közösségek számára elérhető tehetséggondozó, ösztöndíj és iskolaelhagyást megelőző programokról. Megvilágításba kerül az egészségügyi ellátás helyzete is, az előítélet formái az ellátás igénybevétele során, valamint a romáknak létrehozott prevenciós programok és családtervezési intézkedések is. A kulturális helyzet bemutatása részletesen taglalja a roma nyelv, identitás, történelem megőrzésére tett törekvéseket, valamint a kortárs kultúra támogatottságát. Kiemelt szerepet kap a tanulmányban az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció érdekében tett intézkedések ismertetése, majd az elemzés a politikai képviselet szemléltetésével zárul.

https://www.zala.hu/news/952/371/Elk%C3%A9sz%C3%BClt-a-rom%C3%A1k-helyzet%C3%A9r%C5%91l-sz%C3%BCks%C3%A9gleteir%C5%91l-lehet%C5%91s%C3%A9geir%C5%91l-sz%C3%B3l%C3%B3-tanulm%C3%A1ny

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *